Missie & Visie

Missie & Visie

'"Serieus werk maken van andermans werk''

 

Dit is de drijfveer die mij 14 jaar geleden deed besluiten om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. De manier waarop dit het afgelopen decennium werd vormgegeven is aan verandering toe. Van een aanbodgerichte markt ( vanuit de arbeidsbeperkte) moet de transitie worden gemaakt naar een vraag gestuurde benadering vanuit de werkgevers. Werkgevers dienen ondersteund te worden in het helder krijgen van hun zoekvraag en het uitzetten van deze vraag in een veelal ondoorzichtelijke aanbiederswereld van UWV, gemeenten, SW-bedrijven, Re-integratie bedrijven enz.

 

Kordater gaat daarom werkgevers in contact brengen met werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Kordater staat voor doortastend, vastberaden en “to the point”. Zo wordt een actieve bijdrage geleverd aan de maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid en participatie.

 

Door de rol van makelaar/bemiddelaar aan te nemen kan Kordater een gerichte vacature van werkgevers uitzetten bij alle mogelijke partijen waardoor de kans op een geslaagde match en plaatsing aanmerkelijk groter wordt. Dit geldt ook andersom voor arbeidsbeperkte werkzoekenden zonder re-integratietraject. Basisgedachte hierbij is “delen is het nieuwe hebben”

Kordater

  • Een advies en re-integratie bedrijf;
  • Brengt werkgevers in contact met werkzoekenden met een arbeidsbeperking.
  • Adviseur op het gebied van stadslandbouw en aquaponics

 

- Doortastend -

- Vastberaden -

- To the point -

 

 

“Serieus werk maken van andermans werk”