Over Jos

Over mij, Jos Hakkennes

'"Het hebben van werk geeft ieder mens de kans om daadwerkelijk mee te doen in de maatschappij''.

 

15 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van bedrijfsleven naar gehandicaptenzorg. Van accountmanager naar groepsleider. Een bewuste keuze om werk te gaan maken van andermans mogelijkheden. Hier groeide mijn overtuiging dat het hebben van werk (in wat voor vorm dan ook) ieder mens (beperkt of niet) de kans geeft daadwerkelijk mee te doen in de maatschappij. Vanuit deze overtuiging heb ik bewust de keuze gemaakt om mijzelf te gaan toeleggen op arbeidstraining en arbeidsbegeleiding van mensen met een beperking. Om deze overstap tot een succes te maken heb ik tijdens mijn werk de studie orthopedagogiek gedaan.

 

Na vijf jaar arbeidstrainer en jobcoach bij Jobstap werd al snel duidelijk dat mijn kwaliteiten niet alleen lagen op het vlak van coaching en ondersteuning, maar ook op het vlak van ondernemerschap en bedrijfsorganisatie. Samen met een aantal collega’s werd Jobstap omgebouwd van een afdeling van een zorginstelling naar een toonaangevende stichting op het gebied van jobcoaching en arbeidsintegratie. Door actief de samenwerking te zoeken met alle spelers in het veld en hier ook mogelijkheden in te zien groeide Jobstap in 10 jaar tijd van 14 medewerkers naar 140 en van 200 cliënten naar 2000. Mijn rol is hier altijd die van aanjager, bruggenbouwer, kwartiermaker en motivator geweest. Tevens was ik verantwoordelijk voor alle administratieve en organisatorische systemen en kwaliteitsborging.

 

Na 15 jaar is de vraag vanuit de politiek, maatschappij en markt als het gaat om begeleiden en integreren van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt veranderd. De trend gaat naar een terugtrekkende overheid, meer verantwoordelijkheid voor burgers, bezuinigingen op de sociale zekerheid en vergaande participatie. Deze nieuwe visie vraagt andere, innovatievere manieren van mensen laten meedoen in de maatschappij. Het gaat niet meer over het laten aansluiten van mensen met een arbeidsbeperking in een bestaand arbeidsproces, het gaat over het gebruik maken van alle beschikbare arbeidscapaciteiten in de maatschappij. Hierbij dienen de werkgevers het voortouw in te nemen. Hier ga ik mijn bijdrage aan leveren en goede voorbeelden geven.

 

Voor meer informatie over mij, zie mijn LinkedIn profiel.

 

Kordater

  • Een advies en re-integratie bedrijf;
  • Brengt werkgevers in contact met werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

 

- Doortastend -

- Vastberaden -

- To the point -

 

 

“Serieus werk maken van andermans werk”