Belastingdienst

Belastingdienst

Een overzicht van de meest relevante regelingen en subsidies van de Belastingdienst:

 

Belastingdienst - Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers

Een werkgever die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst heeft of neemt, kan in aanmerking komen voor een premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. De premiekorting bedraagt bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week € 7.000,- per jaar. Wanneer de werkgever een jonggehandicapte in dienst neemt die hij vanwege zijn arbeidsbeperking minder betaalt dan het wettelijk minimumloon bedraagt de premiekorting maximaal € 3.500,- per jaar bij een werkweek van tenminste 36 uur.

Wanneer de werknemer minder dan 36 uur werkt moet de premiekorting evenredig verlaagd worden. Let op: sinds 1 januari 2013 mag deze premiekorting niet meer tegelijk toegepast worden met de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op deze premiekortingen, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.

De premiekorting duurt maximaal 3 jaar bij een nieuw dienstverband. Bij een bestaand dienstverband duurt de premiekorting maximaal 1 jaar.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

Belastingdienst - Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

Een werkgever die iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een (gedeeltelijke) uitkering, kan in aanmerking komen voor een mobiliteitsbonus voor maximaal 3 jaar. De premiekorting bedraagt bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week € 7.000,- per jaar. Wanneer de werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dient de premiekorting evenredig verlaagd te worden.

Let op: sinds 1 januari 2013 mag deze premiekorting niet meer tegelijk toegepast worden met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op beide premies, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

Belastingdienst - Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers met ANW

Een werkgever die iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een (gedeeltelijke) uitkering, kan in aanmerking komen voor een mobiliteitsbonus voor maximaal 3 jaar. De premiekorting bedraagt bij een dienstverband van tenminste 36 uur per week € 7.000,- per jaar. Wanneer de werknemer minder dan 36 uur per week werkt, dient de premiekorting evenredig verlaagd te worden.

Let op: sinds 1 januari 2013 mag deze premiekorting niet meer tegelijk toegepast worden met de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers. Indien er tegelijkertijd recht bestaat op beide premies, dient de werkgever de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toe te passen.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

Belastingdienst - Premiekorting jongere werknemer

Werkgevers krijgen € 3.500,- premiekorting per jaar als ze jongeren aannemen die werkloos zijn. De premiekorting geldt als de jongere ten minste 32 uur per week komt te werken voor de duur van minimaal zes maanden. De werkgever mag de premiekorting toepassen zolang de dienstbetrekking duurt, met een maximum van 2 jaar. De premiekorting geldt dus uiterlijk t/m 31 december 2017.

N.B. De regeling treedt per 1 juli 2014 in werking, maar zal met terugwerkende kracht van af 1 januari 2014 worden toegepast.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

Belastingdienst - Premievrijstelling marginale arbeid

Als een werkgever een uitkeringsgerechtigde kortdurend (max. 6 weken) in dienst neemt, kan de Belastingdienst op verzoek van de werkgever voor die werknemer vrijstelling verlenen voor de premies werknemersverzekeringen.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

Kordater

  • Een advies en re-integratie bedrijf;
  • Brengt werkgevers in contact met werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

 

- Doortastend -

- Vastberaden -

- To the point -

 

 

“Serieus werk maken van andermans werk”