Rijksoverheid

Rijksoverheid

Een overzicht van de meest relevante regelingen en subsidies van de Rijksoverheid:

 

Rijksoverheid - Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren komt per 1-1-2014 in plaats van de afdrachtvermindering onderwijs (die per die datum vervalt).

Wanneer een werkgever een praktijkleerplaats aanbiedt aan een deelnemer die een beroepsopleiding volgt, kan de werkgever een subsidie ontvangen van maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats /werkleerplaats. Het subsidiebedrag staat in verhouding tot de periode waarin begeleiding is verzorgd en kan lager worden vastgesteld als het beschikbare budget gedeeld door het aantal praktijkleerplaatsen een lagere uitkomt geeft.

De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA).Aanvragen moeten zijn ingediend voor 17.00 uur op 15 september na het studiejaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website www.agentschapnl.nl/praktijkleren.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

 

Kordater

  • Een advies en re-integratie bedrijf;
  • Brengt werkgevers in contact met werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

 

- Doortastend -

- Vastberaden -

- To the point -

 

 

“Serieus werk maken van andermans werk”