UWV

UWV

Een overzicht van de meest relevante regelingen en subsidies van UWV:

 

UWV - Jobcoaching

Als een werkgever een werknemer in dienst neemt of heeft met een langdurige ziekte of handicap die begeleiding nodig heeft, kan de werknemer de ondersteuning van een jobcoach aanvragen. De werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren. De jobcoach blijft bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten zijn.

De jobcoach begeleidt de werknemer maximaal 3 jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de begeleiding verlengd na deze periode.

In het 1e jaar krijgt de werknemer voor max. 10% van zijn werkuren begeleiding door de jobcoach. In het 2e jaar is de begeleiding maximaal 5% en in het 3e jaar maximaal 3%. In uitzonderlijke gevallen kan de mate van begeleiding worden uitgebreid. Het inzetten van een jobcoach kost de werkgever niets. UWV betaalt de vergoeding elke 6 maanden als voorschot aan de jobcoachorganisatie.

De werknemer vraagt de ondersteuning van een jobcoach aan met het formulier Aanvraag jobcoach.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

UWV - Loondispensatie Wajong

Werkgevers die mensen met een Wajong-uitkering in dienst nemen of hebben, die minder productief zijn dan andere werknemers, mogen tijdelijk minder loon betalen. UWV vult het loon van deze werknemers aan tot minimaal 75% van het minimumloon, gedurende een periode variërend van 6 maanden tot 5 jaar.

Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

UWV - No-riskpolis Arbeidsongeschikten

Werkgevers kunnen een ziektewet-uitkering aanvragen voor zieke werknemers die aan het begin van een dienstverband recht hebben op een no-riskpolis. Deze no-risk polis dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer.

De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake als de werknemer een ernstige ziekte had.

Bij een werknemer die een Wajong-uitkering krijgt of ooit heeft gekregen of een werknemer waarvoor de werkgever een subsidie ontvangt op grond van de WSW, geldt de no-riskpolis niet voor de eerste 5 jaar, maar voor zo lang als de werknemer in dienst is.

De werkgever of werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen. Hij geldt zodra de werknemer in dienst komt.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

 

UWV - Plaatsingsfee oudere werknemer

Een intermediair (bijv. een uitzendbureau of een re-integratiebureau) kan een plaatsingsfee aanvragen wanneer hij een werkzoekende van 55 jaar of ouder begeleid naar een baan. Dit kan de intermediair na 3 maanden doen. De hoogte van deze subsidie hangt af van de duur van het dienstverband.

Wanneer de werknemer 3 maanden in dienst is, is de plaatsingsfee € 300. Als de werknemer 6 maanden na zijn eerste werkdag nog aan het werk is via dezelfde intermediair, dan kan de intermediair een vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsfee van € 700. Als de werknemer 12 maanden na zijn eerste werkdag nog aan het werk is via dezelfde intermediair, kan de intermediair een tweede vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsfee van € 500.De regeling is tijdelijk en geldt voor arbeidscontracten die uiterlijk op 30 september 2015 ingaan. Er is een beperkt budget.

Deze subsidie is beschikbaar in alle branches.

Kordater

  • Een advies en re-integratie bedrijf;
  • Brengt werkgevers in contact met werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

 

- Doortastend -

- Vastberaden -

- To the point -

 

 

“Serieus werk maken van andermans werk”